پادکست – بررسی کامل ویزاهای توریستی و اسپانسر خانوادگی استرالیا

بررسی کامل ویزاهای توریستی و اسپانسر خانوادگی استرالیا ✅ دارندگان ویزاهای دائم استرالیا برای چه کسانی می توانند دعوت نامه ارسال...

Continue reading

موارد مهم برای متقاضیان ویزاهای ۱۸۸ سرمایه گذاری و کارآفرینی استرالیا

پادکست – موارد مهم برای متقاضیان ویزاهای ۱۸۸ کارآفرینی و سرمایه گذاری

اگر خودتان یا بستگان شما قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی را دارید این گفتگوی مهم را...

Continue reading

پادکست - تبدیل ویزاهای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری به اقامت دائم ۸۸۸

پادکست – تبدیل ویزاهای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری به اقامت دائم ۸۸۸

موارد مهم برای افرادی که با ویزای ۱۸۸ در استرالیا حضور دارند و کسانی که قصد مهاجرت از طریق ویزاهای...

Continue reading

ویزای جدید 491 استرالیا

پادکست معرفی ویزای جدید 491 استرالیا

اطلاعات مهم در مورد معرفی ویزای جدید ۴۹۱ توسط دولت ✅تغییر شرایط و امتیازدهی به ویزاهای مناطق کم جمعیت ✅نگاهی به سیستم...

Continue reading

پادکست اطلاعات مهم در مورد درخواست ویزای پارتنر و همسر برای پناهندگان
دسته‌بندی نشده

پادکست اطلاعات مهم در مورد درخواست ویزای پارتنر و همسر برای پناهندگان

اطلاعات مهم در مورد درخواست ویزای پارتنر و همسر برای پناهندگان ✅چگونگی درخواست ویزای پارتنر و همسر برای دارندگان ویزاهای موقت...

Continue reading